Plastik qapi pencere | Pencere aksesuarlari| fenstar.az
(+994) 51 404 41 41
pəncərə aksesuarları

PƏNCƏRƏ TUTACAQLARI VƏ AKSESUARLARI

ROTO FURNİTURU

PƏNCƏRƏ AKSESUARLARI VƏ TUTACAQLARI

ÇOXFUNKSİYALI ŞÜŞƏLİ ŞÜŞƏ PAKETLƏR

PƏNCƏRƏ TUTACAQLARI VƏ AKSESUARLARI

pvc pəncərə aksesuarları
pvc pəncərə aksesuarları
pvc pəncərə aksesuarları

ROTO FURNİTURU

Plastik pəncərə aksesuarları

ROTO aksessuarı – optimal texniki xüsusiyyətləri və əla dizaynın vəhdətidir. Onun köməyi ilə həm ekonomik, həm də müxtəlif ölçülü və formalı yüksək müasir tələblərə cavab verən pəncərələr hazırlanır.

ROTO furnituru bir çox üstünlüklərə malikdir:

Soyğun əlehinə bir neçə müdafiə dərəcəsi sayəsində otağın təhlükəsizliyi təmin edilir. Korroziyaya qarşı davamlılığı artırmaq üçün furniturun bütün elementlərinin üçsəviyyəli emalı həyata keçirilir. İlgək və qəlibin təkmilləşdirilmiş quruluşu sayəsində furnituranı bütün parametrlər üzrə asan tənzimləmək mümkündür.Hərəkətli hissələrinin əlavə bəndlərindən istifadə edərək, yük furnitura bərabər şəkildə bölüşdürülür və bununla da onun istismar müddəti artır. ROTO furnituru - alman dəqiqliyinin, etibarlılığının və keyfiyyətinin klassik nümayəndəsidir!

PƏNCƏRƏ AKSESUARLARI VƏ TUTACAQLARI

Plastik pəncərə aksesuarları

ROTO furnituru – optimal texniki xüsusiyyətləri və əla dizaynın vəhdətidir. Onun köməyi ilə həm ekonomik, həm də müxtəlif ölçülü və formalı yüksək müasir tələblərə cavab verən pəncərələr hazırlanır. ROTO furnituru bir çox üstünlüklərə malikdir:Soyğun əlehinə bir neçə müdafiə dərəcəsi sayəsində otağın təhlükəsizliyi təmin edilir. Korroziyaya qarşı davamlılığı artırmaq üçün furniturun bütün elementlərinin üçsəviyyəli emalı həyata keçirilir. İlgək və qəlibin təkmilləşdirilmiş quruluşu sayəsində furnituranı bütün parametrlər üzrə asan tənzimləmək mümkündür.Hərəkətli hissələrinin əlavə bəndlərindən istifadə edərək, yük furnitura bərabər şəkildə bölüşdürülür və bununla da onun istismar müddəti artır. ROTO furnituru - alman dəqiqliyinin, etibarlılığının və keyfiyyətinin klassik nümayəndəsidir!

ÇOXFUNKSİYALI ŞÜŞƏLİ ŞÜŞƏ PAKETLƏR

Plastik pəncərə aksesuarları

SİEGENİA - gözəllik, rahatlıq, etibarlılıq kimi keyfiyyətləri özündə birləşdirən alman furniturudur. Təklif olunan mexanizmlər asan və rəvan işləyir. Onlar ən sadə komplektasiyalı pəncərə qapaqlarının bir neçə: qatlanan, dönən, "qış" havalanması rejimdə açılmasına imkan verir. SİEGENİA furniturunun praktikliyini təmin edən bir çox üstünlükləri vardır. İlkəklər qrupundakı ştiftlər pəncərə taylarının yellənməsinə imkan vermir və yay kompensatoru sayəsində onlar "əyilmiş" rejimdə titrəmir. Sürtünmə oymağı açıq pəncərə taylarının birdən-birə örtülməsinə icazə verməyəcək. Furniturun üçlaylı örtüyü konstruksiyaları korroziyadan qoruyur və bununla da istismar müddətini artırır. SİEGENİA furniturunu istifadə edərək, quraşdırmadan sonra pəncərələri əlavə funksiyalarla təchiz edə bilərsiniz.

door